W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się w Łodzi szkolenie pilotażowe dla osób zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych 50+, wykluczonych cyfrowo. Była to realizacja działania w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia” Erasmus+.

Zakres merytoryczny szkolenia to: „Motywowanie osoby bezrobotnej w wieku 50+ do Lifelong learning, aktywności zawodowej i społecznej

W dniach 09-10 stycznia br., odbyło się drugie szkolenie pilotażowe dla grupy docelowej projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia” Erasmus+.

Szkolenie zostało zrealizowane w Koluszkach, a jego zakres merytoryczny to: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób w wieku 50+”.

Kolejne szkolenie pilotażowe zostało zrealizowane w Opocznie, w dniu 11 stycznia br. i było skierowane także do grupy docelowej projektu, osób bezrobotnych 50+, wykluczonych cyfrowo.

Celem tych pilotaży było zweryfikowanie zakresu tematycznego szkolenia oraz wybranych metod, narzędzi i strategii szkoleniowych, zwłaszcza w kontekście szkolenia osób dorosłych i seniorów.

Głównym celem szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych jest ułatwienie codziennego życia dzięki:

  • korzystaniu z nowych technologii w codziennych sytuacjach: z Internetu, poczty elektronicznej
  • korzystaniu z bankowości elektronicznej
  • serwisów społecznościowych i komunikatorów
  • zapoznaniu się z możliwościami smartphone’a (Internet, e-mail, aplikacje bankowe na telefon)
  • poznaniu zasad bezpieczeństwa w sieci i zagrożeń płynących z użytkowania TIK
  • zdobyciu umiejętności poszukiwania pracy i aplikowania o pracę przez Internet, a tym samym zwiększeniu swojej konkurencyjności na rynku pracy.