Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach podnoszących kompetencje zawodowe z zakresu:

  • metod i technik automotywacji;
  • metody uczenia się i samoorganizacji procesu edukacji
  • umiejętności zarządzania zmianą.

Prowadzący : Jumbo Klercq
W holenderskiej edukacji dorosłych od ponad 30 lat. Jako aktywny trener w szkole folkhighschool zgłębiał zasady Grundtviga, Paola Freire’a, Oscara Negta, które dają mu inspirację do budowania kariery zawodowej
w kształceniu dorosłych.
Od 2011 roku jest członkiem zarządu Learn to Life, holenderskiej platformy edukacji dorosłych –
The International Adult Education i członkiem zarządu Nieuwe BV

Specjalizcje:

  • warsztaty i prezentacje na temat innowacji, uczenia się przez całe życie, rozwoju projektu i społeczeństwa opartego na wiedzy
  • realizacja szkoleń, seminariów i warsztatów
  • doradztwo w zakresie opracowywania polityki i wdrażania innowacji w kształceniu dorosłych w zglobalizowanym świecie
  • doradztwo, wsparcie i poszukiwanie partnerów w aplikacjach projektowych i organizacji projektu
  • rozwój e-sieci w celu tworzenia, dzielenia się i korzystania z wiedzy z zakresu uczenia się przez całe życie

Termin warsztatów: 10 – 14 grudnia 2018
Miejsce: Gdański, Hotel „Dwór Prawdzica”

Bliższych informacji udzielamy telefonicznie lub pod adresem mailowym office@boie.pl