W lutym br. zakończyliśmy realizację projektu pt. „Edukatorzy kompetnecji kulturowych dla osób powyżej 50r. życia”,  finansowanego z programu Erasmus+.

Odbyły się 4 spotkania partnerskie:

  • dwa spotkania w Łodzi (Polska)
  • jedno w Barcelonie (Hiszpania)
  • jedno w Leeuvarden (Holandia)

Głównym rezultatem projektu są:

  • wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu i edukatorami, pracującymi z osobami w wieku 50+,
  • film dokumentalny, przedstawiający metody i techniki pracy z osobami w wieku 50+, motywujące do aktywności społecznej, kulturalnej , Lifelong Learning.