Szanowni Państwo, w załączeniu wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, dotyczące działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/antykryzysowe-dzialania-dla-projektow-finansowanych-z-efs

W obecnej sytuacji zawieszamy do odwołania, działania związane z mobilnościami ponadnarodowymi, szkoleniami i przygotowaniami w ramach projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014 – 2020.