Projekt ORALPHA literacy rozpoczął się!
W jaki sposób można nauczyć imigrantów, uchodźców, osoby wykluczone społeczne, a wśród nich analfabetów, czytania i pisania? I to w nowym języku obcym – języku krajów przyjmujących! Projekt ORALPHA jest odpowiedzią na to pytanie.
W tym celu, w ciągu najbliższych 3 lat, 12 ekspertów z Hiszpanii/ PROBENS, ACEFIR, Universitat Autònoma de Barcelona; z Polski/ BOIE Sp. z o.o.; z Włoch/ Tempo Libero i z Niemiec/ Werkstatt – Berufskolleg Unna, wymieni poglądy i opracuje program szkoleń dla trenerów.
Pierwsze spotkanie w ramach tego projektu odbyło się w WERKSTATT Berufskolleg, w miejscowości Unna, w dniach 24-25 listopada 2017. Uczestniczyli w nim także dr Dietmarem Kösterem, poseł Parlamentu Europejskiego i Hartmut Ganzke, poseł parlamentu kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.
Omówiony został harmonogram projektu oraz główne cele. Dokonano podziału zadań i zakresu odpowiedzialności pomiędzy instytucje partnerskie.

ORALPHA literacy project has started!
How can you teach immigrants, refugees, socially excluded people, including illiterate people, reading and writing? And in a new foreign language – the language of the host countries! The ORALPHA project is the answer to this question.
To this end, over the next 3 years, 12 experts from Spain/ PROBENS, ACEFIR, Universitat Autònoma de Barcelona; from Poland/ BOIE Sp. z o.o.; from Italy/ Tempo Libero and from Germany/ Werkstatt – Berufskolleg Unna will exchange views and develop a training programme for trainers.
The first meeting of this project took place in WERKSTATT Berufskolleg, Unna, on 24-25 November 2017. Dr. Dietmar Köster, Member of the European Parliament, and Hartmut Ganzke, Member of the Parliament of the Land of North Rhine-Westphalia, also participated.
The project schedule and main objectives were discussed. The division of tasks and responsibilities between the partner institutions was made.