NAVICULA.M Sp. z o.o., dawniej Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich, powstała w marcu 2001 roku. Na początku 2001 roku był to zakład gospodarczy Fundacji Uwolnienie. W czasie realizacji pierwszego projektu PHARE Access, w wyniku zdobywanych doświadczeń we współpracy z partnerem niemieckim – BBJ Consult, zapadła decyzja Zarządu Fundacji i kierownictwa BOIE, o przekształceniu zakładu w spółkę, o charakterze przedsiębiorstwa społecznego, na wzór podobnych jednostek w Niemczech.

W listopadzie 2001 w Sądzie Gospodarczym zarejestrowano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, o nazwie Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich.

Na początku spółka koncentrowała się na opracowywaniu projektów własnych oraz fundacji. Tak powstały projekty finansowane z funduszy Know-How Fund, środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, programu Leonardo da Vinci oraz Grundtvig.

Od 2003 roku Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o., w wyniku rosnącego zapotrzebowania na rynku, zaczęło realizować usługi szkoleniowe
z zakresu pozyskiwania środków z UE. Na początku dla podmiotów gospodarczych, później dla osób bezrobotnych, którzy chcieli podjąć pracę związaną
z pozyskiwanie środków dla instytucji publicznych.

W roku nastepnym BOIE rozszerzyło zakres działalności o usługi szkoleniowe dla instytucji rynku pracy, a także przystapiło do realizacji pierwszych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL i ZPORR.

W 2007 BOIE wygrało konkurs na szkolenia dla kadr pomocy społecznej i od tego momentu prowadziło usługi szkoleniowe dla Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej.

Realizowaliśmy usługi szkoleniowe dla administracji publicznej, instytucji rynku pracy, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz firm
i przedsiębiorstw, a także osób indywidualnych, pragnących rozwijać swoje kompetencje zawodowe i osobiste, w tym osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą, osób bezrobotnych, wykluczonych społecznie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacji dorosłych.

Od 2001 do końca 2015 roku zrealizowaliśmy projekty:

  • finansowane z Programów Wspólnotowych (Leonardo da Vinci, Grundtvig) oraz bilateralnych,
  •  finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, ZPORR, PO KL),
  • finansowane ze środków krajowych.

Obecnie NAVICULA.M realizuje projekty w ramach programu Erasmus+,  Europa Kreatywna, programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jesteśmy członkiem europejskiej sieci REIN Network z siedzibą w Brukseli (Réseau Européen pour l’Insertion Sociale et Professionnelle des Personnes Défavorisées), której głównym celem jest realizacja projektów z zakresu ekonomii społecznej oraz promujących ideę Lifelong Learning.

Nasz zespół to eksperci z zakresu edukacji dorosłych, polityki i ekonomii społecznej, multimediów i nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych.

Rozpoczęliśmy współpracę z instytucjami ze świata filmu i teatru. Doradzamy przy projektach e-usług, pozyskiwania środków na rozwój społeczny i kulturowy; tworzymy, wspólnie z naszymi krajowymi i międzynarodowymi partnerami, projekty z zakresu inicjatyw kulturalnych i wsparcia społecznego. Produkcja koncertów i filmów, to kolejne obszary, w których możemy rozwijać twórczo swoje pomysły.

Dlatego, w związku z rozwojem Spółki i zakresu jej działań, w 2018 roku podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy Spółki na NAVICULA.M Sp. z o.o.