W dniach 4-5 listopada br. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w ramach projektu “Academy of home economics” Erasmus+ (Agreement No. 2019-1-PL01-KA204-065804).

Głównym celem projektu „Akademia domowej ekonomii” jest wymiana doświadczeń oraz opracowanie narzędzia w formie konspektu szkolenia dla trenerów, z zakresu „domowej ekonomii” czyli zarządzania budżetem domowym.

NAVICULA.M Sp. z o.o., jako koordynator projektu, gościła w Łodzi przedstawicieli instytucji partnerskich:

  • ALIANCE LEKTORŮ a KONZULTANTŮ z Czech,
  • DISORA ze Słowenii,
  • FAMDIF/COCEMFE-MURCIA z Hiszpanii,
  • Recep Tayyip Erdoğan University z

W trakcie spotkania:

  • każdy z partnerów przedstawił swoją organizację,
  • omówione zostały zadania i kolejne etapy realizacji projektu,
  • ustalono terminy następnych spotkań partnerskich,
  • przedyskutowano budżet i mobilności,
  • omówiono system raportowania i terminy raportów przejściowego oraz końcowego,
  • doprecyzowano sposoby upowszechniania projektu, a także jego ewaluacji.