Kolejnym etapem realizacji projektu DSE – Disabled&Self-Employed były warsztaty  „Train the trainer” realizowane w Opera Cooperativa w Anconie, w terminie 26-30 listopada 2018 r.