Za nami kolejne spotkanie transnarodowe w ramach projektu „Edu-Cult-Comp 50+”, Erasmus+. Tym razem miejscem spotkania było holenderskie, a dokładnie fryzyjskie miasto Leeuwarden.
Data spotkania to 22-23 stycznia 2018 r.

Powstały kolejne zdjęcia do naszego filmu dla edukatorów osób dorosłych, dokumentujące metody pracy holenderskich trenerów z grupą pochodzącą z dawnej Gujany Holenderskiej, obecnie – z Surinamu.

Link do newslettera: newsletter Leeuwarden Eng