Dzisiaj odbyła się online konferencja, podsumowująca realizację projektu Oralpha Literacy.
Jej głównym celem było przedstawienie rezultatów i produktów projektu, a także możliwość wzięcia udziału
w panelu dyskusyjnym z ekspertami projektu, wymiana doświadczeń, rekomendacji i dobrych praktyk wypracowanych w projekcie.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich
i zaproszeni przez nich goście z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Polski, Słowenii, a nawet z Chile.

Zgodnie z harmonogramem projektu, konferencja miała się odbyć w Barcelonie. Niestety, pandemia Cowid-19 pokrzyżowała nam plany i pozostało nam spotkanie online, które okazało się bardzo skuteczną alternatywą upowszechniania rezultatów projektu.