UWAGA!

Z końcem sierpnia ruszy kurs pedagogiczny w trybie online. Każdy uczestnik otrzyma indywidualny login.

Zajęcia będą odbywać się od godz.16.00 na platformie Webinar Web To Learn, w podziale na Grupę 1 i Grupę 2.

Loginy będziemy przesyłać indywidualnie każdemu uczestnikowi kursu, wraz z linkiem do platformy na adresy
e-mail, podane w kartach zgłoszeniowych do projektu.

Harmonogram kursu

GRUPA DZIAŁANIE DATA MIEJSCE
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 31.08.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 07.09.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 14.09.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 21.09.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 12.10.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 22.10.2020 r.

14:00-20:00

 

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 23.10.2020 r.

16:00-19:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 24.10.2020 r.

13:00-20:30

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 25.10.2020 r.

13:00-20:30

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 26.10.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź
Grupa 1 i 2 kursu pedagogicznego Kurs pedagogiczny online 27.10.2020 r.

16:00-18:00

ul. Łąkowa 3/5, Łódź