Ruszył kurs pedagogiczny online. Prosimy, aby pamiętać o tym, że warunkiem zaliczenia kursu jest 80% frekwencji oraz przygotowanie 3 prac zaliczeniowych.

Wiemy, że obecnie czas jest trudny i niektórzy z Państwa chorują. Postaramy się organizować w takich przypadkach dodatkowe zajęcia zaliczeniowe.