KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA202-081664

W dniach 7-9 maja 2023 ponownie spotkaliśmy się w Turyn. W Studiu i Ośrodku Szkoleniowy MUSICLAB odbyły się pilotażowe warsztaty  z zakresu nagrywania dźwięku, od momentu przygotowania studia i instrumentów, nagranie, mix, aż po mastering.

W spotkaniu wzięli udział trenerzy oraz młodzież z wszystkich instytucji partnerskich.