W dniach 7-8 maja 2019 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie instytucji partnerskich, realizujących projekt „Matematyka dla dorosłych – M4A”. Gospodarzem spotkania była niemiecka organizacja Mittelhessischer Bildungsverband e.V. z Marburga.

 

 

Reprezentanci instytucji partnerski wybrali ostateczną wersję logo projektu. Przedstawiony także został raport podsumowujący wyniki analizy danych zastanych dot. analfabetyzmu funkcjonalnego i matematycznego w Bułgarii, Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Raport zawiera informacje dotyczące:

  • obowiązujących w krajach partnerskich definicji analfabetyzmu funkcjonalnego i matematycznego,
  • opis grupy docelowej,
  • przyczyny analfabetyzmu matematycznego,
  • istniejące formy wsparcia: programy, projekty, aplikacje,
  • przykłady problemów z matematyką w życiu codziennym, które później będą omówione w komiksie.

Omówiono także projekt szaty graficznej komiksu oraz kolejne kroki w projekcie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w październiku br. w Murcji (Hiszpania).

On 7-8 May 2019, the second international meeting of partner institutions implementing the project „Mathematics for adults – M4A” took place. The German organisation Mittelhessischer Bildungsverband e.V. from Marburg was the host of the meeting.
The representatives of the partner institutions chose the final version of the project logo. A report summarizing the results of the analysis of data on functional and mathematical illiteracy in Bulgaria, the Czech Republic, Spain, Germany, Italy, Poland and Spain was also presented.

The report contains information about:

  • the definitions of functional and mathematical illiteracy in the partner countries, the description of the target group,
  • the causes of mathematical illiteracy,
  • existing forms of support: programmes, projects, applications,
  • examples of problems with mathematics in everyday life, which will later be discussed in a comic book.

The graphic design of the comic book was also discussed, as well as the next steps in the project.

The next meeting will take place in October this year in Murcia (Spain).