Kolejną okazją do wymiany doświadczeń, w ramach projektu MATHEMATICS FOR ADULTS – M4A, Erasmus+ 2018-1-PL01-KA204-051061, było trzecie spotkanie partnerskie w Opavie, w dniach 24-25 lutego br.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji partnerskich z Bułgarii – Pro Libris, z Hiszpanii – FAMDiF oraz Polski – NAVICULA.M, a rolę gospodarza pełniła organizacja REINTEGRA.

Głównym celem tego spotkania była wspólna praca nad ostateczną wersją trailera komiksu, a także nad samym komiksem.

The third partnership meeting in Opava, on 24-25 February this year, was another opportunity to exchange experiences, within the framework of the project „MATHEMATICS FOR ADULTS – M4A”, Erasmus+ 2018-1-PL01-KA204-051061.
The meeting was attended by representatives of partner institutions from Bulgaria – Pro Libris, from Spain – FAMDiF and Poland – NAVICULA.M, and hosted by REINTEGRA.
The main goal of this meeting was to work together on the final version of the comic book trailer, as well as on the comic book itself.

Maria Wanke-Jerie Matematics 1
M.Wanke-Jakubowska_Matematics2