Drugie transnarodowe spotkanie partnerskie miało miejsce w Brescii we Włoszech, dnia 8 lipca 2018. Instytucją goszczącą było Tempo Libero.
Podczas spotkania dokonano oceny 1 międzynarodowych warsztatów, a także ewaluacji postępów w projekcie. Przeprowadzona została analiza SWOT projektu, w celu zoptymalizowania kolejnych działań w projekcie.

The second transnational partnership meeting took place in Brescia, Italy, on 8 July 2018. The host institution was Tempo Libero.
During the meeting, 1 international workshop was evaluated and the progress of the project was also assessed. A SWOT analysis of the project was carried out in order to optimise further activities in the project.