W dniach 1-2 lutego 2019 odbyło się w Łodzi trzecie międzynarodowe spotkanie projektu ORALPHA!
Był to bardzo intensywny czas, w trakcie którego partnerzy wspólnie pracowali nad określeniem struktury działań, które mają zostać zaprojektowane
i przeprowadzone w kolejnych miesiącach.

Głównym celem tych działań jest w istocie stworzenie przewodnika ORALPHA, który będzie stanowić teoretyczną, praktyczną i innowacyjną bazę w zakresie nauczania języka i alfabetyzacji osób migrujących/nowych obywateli i uchodźców.

Podczas spotkania uczestnicy pracowali również nad ostateczną walidacją pierwszej części przewodnika, która zostanie opublikowana pod koniec czerwca.

Najlepsze praktyki każdego z krajów zostaną zaprezentowane podczas warsztatów, które odbędą się
w Polsce w lipcu 2019, a trenerzy będą wspólnie wybierać najlepsze praktyki!

On February 1-2, 2019 the 3rd International Meeting of the ORALPHA project took place in Łódź! It was a very intensive time during which the partners worked together to define the structure of activities to be designed
and carried out in the following months. The main aim of these activities is actually to create an ORALPHA guide which will provide a theoretical, practical and innovative basis for teaching language and literacy to migrant/new citizens and refugees.

During the meeting the participants also worked on the final validation of the first part of the guide, which will be published at the end of June.

Each country’s best practices will be presented during a workshop to be held in Poland in July 2019, and trainers will jointly select the best practices!