W dniach 14-15 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie międzynarodowe w ramach projektu „Matematyka Dla Dorosłych” – M4A, finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Projekt realizują:

 • NAVICULA.M Sp. z o.o. (Polska),
 • Mittelhessischer Bildungsverband e.V. (Niemcy),
 • Opera Cooperativa Sociale (Włochy),
 • REINTEGRA (Czechy),
 • Pro Libris (Bułgaria),
 • FAMDIF/COCEMFE-MURCIA (Hiszpania).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń na temat nauczania dorosłych – analfbetów funkcjonalnych, matematyki wykorzystywanej w życiu codziennym. Opracujemy podręcznik w formie komiksu, za pomocą którego osoby dorosłe, bez względu na ich wiek czy poziom wykształcenia, zdobędą lub rozwiną kompetencje matematyczne, a edukatorzy zyskają nowe narzędzie do nauczania i rozwoju ich zdolności rozumowania matematycznego.

W trakcie tego spotkania przedstawiciele instytucji partnerskich m.in.:

 • omówili kolejne zadania do zrealizowania w projekcie, m.in. wytyczne do analizy danych zastanych na temat „analfabetyzmu matematycznego” w karajach partnerskich,
 • odwiedzili PWSFTViT czyli łódzką Filmówkę – Wydział Animacji, aby zobaczyć techniki animacji i produkcji filmu animowanego,
 • uzgadniali projekt logo projektu.

 

The first international meeting of the project „Mathematics for Adults” – M4A, financed from the funds of the Erasmus+ programme, took place on 14-15 January this year.

The project is being implemented:

 • NAVICULA.M Ltd. (Poland),
 • Mittelhessischer Bildungsverband e.V. (Germany),
 • Opera Cooperativa Sociale (Italy),
 • REINTEGRA (Czech Republic),
 • Pro Libris (Bulgaria),
 • FAMDIF/COCEMFE-MURCIA (Spain).

The aim of the project is to exchange experiences in the field of adult learning – functional illiteracy, mathematics used in everyday life. We will develop a textbook in the form of a comic book, through which adults, regardless of their age or level of education, will acquire or develop mathematical competence, and educators will gain a new tool for teaching and developing their mathematical reasoning skills.

During this meeting, representatives of partner institutions:

 • discussed further tasks to be carried out in the project, including guidelines for the analysis of data on „mathematical illiteracy” in partner punishments,
 • they visited the Film School in Łódź – Animation Department to see the techniques of animation and production of animated films,
 • discussed the design of the logo of the project.