Dnia 30 kwietnia br., o godzinie 11:00, w siedzibie NAVICULA.M oraz online, odbędzie się seminarium podsumowujące realizację projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, Umowa nr POWR.04.02.00-00-IN14/19.