Od kwietnia br. rozpoczęła się realizacja szkoleń
z zakresu doskonalenia kompetencji cyfrowych. Szkolenia odbywają się w powiecie łęczyckim i są dedykowane rodzinom zastępczym –  spokrewnionym
i zawodowym.

Program i materiały szkoleniowe zostały opracowane
w oparciu rezultaty projektu „Digital Skills 50+”, zrealizowanego przez naszą Spółkę w ramach programu Erasmus+.