OASIS- Gender Mainstreaming/Open Activities network-Strategies and Integrated Systems

Oasis: Sieć w ramach programu Socrates – Grundtvig 4

Oasis jest projektem sieci, którego głównym celem jest promowanie Priorytetowego Traktowania Polityki Równości Praw Kobiet i Mężczyzn w strategiach szkoleniowych skierowanych do osób dorosłych. Wierzymy, że Priorytetowe Traktowanie Polityki Równości Praw Kobiet i Mężczyzn powinno łączyć w sobie nie tylko inicjatywy skierowane ku grupom dyskryminowanym w społeczeństwie, lecz również powinno być skierowane na strategie szkoleniowe.
Projekt Oasis jest współfinansowany przez Komisję Europejską w programie Socrates – Grundtvig 4 i jest realizowany przez 16 partnerów z 9 różnych krajów europejskich.
Sieć zamierza stać się narzędziem poprawiającym jakość i zwiększającym efektywność polityk edukacyjnych poprzez systematyczne włączanie akcji, które wychodzą naprzeciw potrzebom kobiet.

Strona internetowa: http://www.oasis-europa.org

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018