Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL

We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL.

Jest to projekt Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada wyjazdy typu job shadowing, dla kadry edukacji osób dorosłych, pracowników i osób współpracujących z naszą firmą, w celu zdobycia wiedzy i umiejętności wykorzystywania metody storytellingu w procesie nauczania i motywowania do LLL.

W ramach projektu zrealizowano mobilności w Pradze.
Druga tura mobilności ruszyła 29.04.2019. Koniec mobilności 14 maja 2019 r.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

październik 1, 2018