„Digital skills 50+” rezultaty projektu

 

Poniżej udostępniamy linki do rezultatów wypracowanych podczas realizacji projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia”  / “Development of digital skills  of the unemployed aged over 50” Erasmus+:

  • Model szkolenia z zakresu przezwyciężania lęku cyfrowego i wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu codziennym oraz podczas poszukiwania zatrudnienia i aplikowania o pracę:

Scheme of the training program DigitalSkills50+

  • Raport będący efektem działania projektowego „Zbadanie sytuacji osób 50+ na rynku pracy, poziomu kompetencji cyfrowych tych osób, poziomu dostępu do nowoczesnych technologii, zidentyfikowanie istniejących w krajach partnerskich programów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych”:

Desk Research Report DigiSkills 50+

  • Raport będący efektem działania projektowego  „Zbadanie przyczyn niekorzystania lub korzystania w małym stopniu z nowoczesnych technologii przez przedstawicieli grupy docelowej oraz analiza wpływu wykluczenia cyfrowego na ich sytuację na rynku pracy”:

Report – summary of the questionnaires

  • Kwestionariusze wywiadów przeprowadzonych z grupa docelową – osobami bezrobotnymi 50+, wykluczonymi cyfrowo:

Digital Skills questionnaire ENG

Digital Skills questionnaire PL

  • Newslettery:

newsletter 1PL     newsletter 2 PL   newsletter 3 PL   newsletter 4 PL   newsletter 5 PL   newsletter 6 PL

newsletter 1 ENG   newsletter 2 EN   newsletter 3 ENG   newsletter 4 ENG   newsletter 5 ENG   newsletter 6 ENG

Umiejętności

Opublikowano w dniu

lipiec 12, 2018