„Digital skills 50+” – piąte transnarodowe spotkanie w Peczu

Piąte spotkanie partnerskie miało miejsce w Peczu na Węgrzech, w terminie 23-24.02.2018, w instytucji Nevelok Haza Egyesulet. W spotkaniu wzięło udział łącznie 7 osób, przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich.

Spotkanie to zostało zorganizowane po realizacji pierwszych pilotaży przez koordynatora projektu NAVICULA.M, w celu podzielenia się z partnerami doświadczeniami i wstępnymi wnioskami, a także w celu ponownego doprecyzowania i przedyskutowania zakresu merytorycznego szkolenia pilotażowego, niezbędnego sprzętu komputerowego, kompetencji wymaganych od trenera.

Ponadto omówiono program konferencji upowszechniającej rezultaty projektu i przydzielono zadania partnerom, dokonano ewaluacji spotkania w Krnovie.

newsletter 5 PL