KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA202-081664

 

 

Poniżej zamieszczamy schemat szkolenia, katalog podstawowych terminów używanych podczas szkolenia z zakresu obsługi światła, w języku polskim oraz angielskim, a także ankiety rekrutacyjne dla uczestników szkolenia.

 

 

Scheme of the training program L&S

Ankieta rekrutacyjna L&S

Catalogue of basic terms for L&S training

Katalog terminów podstawowych do szkolenia L&S

Recruitment questionnaire L&S