Erasmus+ Edukacja dorosłych
KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA204-081660

W dniach 29-31 maja 2022 spotkaliśmy się w mieście Unna / Niemcy, w gościnnych progach Werkstatt im Kreis, w ramach LTTA.

Główne punkty agendy to:

  1.  Prezentacja i omówienie programu szkolenia
  2. Prezentacja pierwszej wersji aplikacji gry mobilnej „Zagraj z nami!”
  3. Testowanie gry
  4. Omówienie testowanej gry: rekomendacje, sugestie zmian i ulepszeń
  5. Opracowanie pilotażowego programu szkoleniowego, który zostanie przeprowadzony w grupach docelowych każdego z partnerów
  6. Opracowanie ćwiczeń i innych metod szkoleniowych w celu aktywizacji uczestników szkolenia pilotażowego
  7. Omówienie kolejnych kroków w projekcie
  8. Podsumowanie szkolenia dla trenerów przedsiębiorczości

Poniżej znajdują się linki przedstawiające animacje stworzone do testowanej gry:

https://vimeo.com/813083771?share=copy     

https://vimeo.com/813083219?share=copy