Od 19 marca 2018 roku, decyzją zgromadzenia wspólników i Zarządu, Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialności nosi nazwę NAVICULA.M Sp. z o.o.

Obecnie, dwie wiodące dziedziny naszej działalności to produkcja filmowa i edukacja dorosłych.

W produkcji filmowej koncentrujemy się na dokumencie, natomiast w przypadku edukacji dorosłych głównie na szkoleniach dedykowanych pracownikom sektora rynku pracy i polityki społecznej.

Informacje o zbliżających się szkoleniach będziemy publikować na bieżąco.