W dniach 2-6 lipca 2018 odbyły się pierwsze międzynarodowe warsztaty w Brescii (Włochy), ramach projektu ORALPHA. Instytucją goszczącą było Tempo Libero.
W ciągu pięciu dni nauczyciele i praktycy ze wszystkich instytucji partnerskich, dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat metod nauki czytania i pisania języka obcego, w grupie docelowej, jaką są osoby dorosłe: imigranci, uchodźcy, osoby wykluczone społecznie, osoby o niskim poziomie wykształcenia, a także analfabeci.

The first international workshop took place from 2-6 July 2018 in Brescia (Italy) as part of the ORALPHA project. The host institution was Tempo Libero. During five days, teachers and practitioners from all partner institutions shared their experiences and knowledge about the methods of learning to read and write a foreign language with the target group of adults: immigrants, refugees, socially excluded people, people with low level of education, as well as illiterate people.