Development of English Language e-selftraining tools for professionals in the field of local-regional development

Program: Leonardo da Vinci – Pilot Project

Partnerzy Projektu:

 • IMFE – Granada – Koordynator Projektu (patrz prezentacja >>)
 • BOIE – Polska
 • YES Forum – Niemcy
 • SCIENTER – Włochy
 • Uniwersytet im. I.I. Cuza – Rumunia
 • ANSH – Węgry
 • MEDIA FORA – Hiszpania

Strona projektu: http://www.e-indelo.com

Osoby do kontaktu ze strony instytucji polskiej:

Spotkania projektu:

 • wrzesień 2006 – Grenada
 • luty 2008 – Iassi, Rumunia
 • wrzesień 2008 – Zakopane

Opis projektu:

Większość pracowników sektora społecznego, polityków i profesjonalistów, którzy pracują w sferze szkoleń i zatrudnienia w europejskich projektach, ma określoną potrzebę językową związaną z tym obszarem działania. Chociaż zaczynają od różnych poziomów edukacyjnych, wszyscy potrzebują porozumiewać się w języku angielskim na tym oficjalnym i wielokulturowym polu. Brak użycia specyficznego, technicznego angielskiego na polu rozwoju lokalnego i, przede wszystkim wśród osób kluczowych, które zarządzają szkoleniami i polityką zatrudnienia oraz promują je w kontekście lokalnym (zarządy miasta, terytorialne), bezpośrednio oddziałuje na wdrażanie projektów i rozpowszechnianie strategii zatrudnienia na poziomie europejskim: edukacja ustawiczna, mobilność, ICT. Zbyt mało mówimy o nauce języka, która jest coraz dłuższym i wszechstronnym procesem, jako o procesie pozyskiwania doświadczenia zawodowego i kompetencji oraz pracy w kontekście wielokulturowym i określonym profesjonalnym sektorze: Angielski dla Określonego Celu ESP. Ten sposób, zaczynając od poziomu podstawnego języka, rozwija wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do prowadzania profesjonalnej działalności w europejskim środowisku współpracy.

W tym kontekście, formalna jak również nieformalna nauka angielskiego dla profesjonalistów ma szereg przeszkód i ograniczeń:

 1. wola profesjonalisty, jak również organizacji, by zainwestować środki finansowe w programy szkoleniowe;
 2. potrzeba budowania strategii: czas, pieniądze, inne zasoby ułatwiające naukę języka angielskiego;
 3. odpowiedniość istniejących ofert szkoleniowych: kursy, centra języka, treści, materiały, plany zajęć także dostosowane do sektora;
 4. użycie albo praktyka nabytych kompetencji w odpowiednich kontekstach dla profesjonalnego rozwoju.

Projekt skupi się ponadto na:

 1. rozwoju strategii, by uczulić profesjonalistów i organizacje względem nauki języka angielskiego;
 2. zidentyfikowaniu potrzeb w komunikacji i wymianie w języku angielskim przez rozwój odpowiednich narzędzi;
 3. rozwinięciu odpowiedniego samoszkolenia i nauki narzędzi dostosowanych do potrzeb, profili i kontekstów, opartych na elastyczności, specyficznych treściach i ofercie tematycznej;
 4. rozwinięciu e – platformy dla wspólnej praktyki nabywania wiedzy, w środowisku nauki uczestniczącej, sprzyjającej metodom samoszkolenia;
 5. uprawomocnieniu kompetencji komunikacyjnych i przeniesienie narzędzi samoszkolenia do innych profesjonalnych sektorów i wszystkich możliwych obszarów.
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018