Employability and Health Precaution for older long-term unemployed (50 FIT)

Cel Projektu:

Zaprezentowanie metod pedagogicznych i dydaktycznych, a także najlepszych praktyk oraz doświadczenia, związanych z wprowadzaniem profilaktyki zdrowotnej do kursów zawodowych i reintegracyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 45 roku życia.

Grupa docelowa:

Docelową grupą projektu są trenerzy i eksperci pracujący z osobami długotrwale bezrobotnymi powyżej 45 roku życia.

Produkt projektu:

Głównym produktem projektu ma być kompendium opisujące najskuteczniejsze praktyki propagowania i stosowania profilaktyki zdrowotnej wśród osób długotrwale bezrobotnych oraz włączania ich do aktywności szkoleniowej i zawodowej.

Partnerzy projektu:

Niemcy:

  • INIBIA (Niemcy) – koordynator
  • PROBENS (Hiszpania) – aplikant
  • Praxis GmbH (Niemcy)
  • Arbeit und Bildung e.V (Niemcy)
  • AECEO (Hiszpania)
  • Ayuntamiento de Torre Pacheco (Hiszpania)
  • ADCAVL (Francja)
  • Hommes & Savoir (Francja)
  • Europartners 2000 Foundation (Bułgaria)
  • BOIE (Polska)

Projekt jest realizowany z partnerami zrzeszonymi w sieci REIN. Inne informacje dotyczące projektu dostępne są na oficjalnej stronie www oraz stronie internetowej partnerskiej sieci REIN

Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018