Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej”logo leonardo

Celem projektu jest zwiększeniu kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie:

 1. ekonomii społecznej,
 2. streetworkingu,
 3. aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 4. profilaktyki i zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym i ich dziedziczeniu,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych;

Grupą docelową są pracownicy instytucji pomocy społecznej, w szczególności: doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia w jednostkach pomocy społecznej, kadra zarządzająca jednostkami pomocy społecznej. Uczestnikami projektu będą pracownicy: Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Partnerzy zagraniczni:

Pełna lista instytucji uczestniczących w projekcie

 • Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łasku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Łódź-Wschód
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuszynie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koluszkach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziejowicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie

Działania w ramach projektu:

Projekt obejmować będzie 5 wyjazdów zagranicznych, które odbędą się w dwóch instytucjach partnerskich w Hiszpanii (IFES Walencja, PROBENS Barcelona). W każdej wizycie udział weźmie 12 osób z grupy docelowej. Przed wyjazdami będą organizowane przygotowania językowo-kulturowe (3 dni) na terenie województwa łódzkiego. Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w wyjazdach i przygotowaniu językowo-kulturowym. Środki finansowe pokrywają koszty przygotowania, przelotu, wyżywienia, zakwaterowania, materiałów szkoleniowych, tłumaczenia oraz podróży lokalnych po kraju instytucji przyjmującej. Z punktu widzenia rozwoju zawodowego, uczestnicy projektu będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz nabycia nowych umiejętności w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Z punktu widzenia rozwoju osobistego, w tym kompetencji międzykulturowych i językowych uczestników, projekt da im szansę wymiany doświadczeń oraz poznania regionów Wspólnoty, które mając wiele wspólnego w aspekcie problemów społeczno-gospodarczych z regionami polskimi, różnią się kulturowo, językowo i historycznie w sposób znaczący.

Przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne

Uczestnicy projektu przed wyjazdem zagranicznym zobligowani są do wzięcia udziału w przygotowaniu do wymiany, które oprócz przedstawienia zagadnień merytorycznych, zaprezentowania kultury kraju, gdzie jest organizowana wymiana oraz nauki podstaw języka hiszpańskiego, stwarza uczestnikom możliwość poznania się i integracji.

Harmonogram przygotowania obejmuje 3 dni zajęć tj. 20 godzin zegarowych według następującego planu:

 1. dzień – program wyjazdu – zawartość merytoryczna – przygotowanie pedagogiczne i administracyjne uczestników wymian; prezentacja miejsca wyjazdu – kultura i zwyczaje,
 2. dzień – komunikacja językowa (język hiszpański), pojęcia dotyczące merytorycznego zakresu projektu (j. angielski),
 3. dzień – pojęcia i komunikacja podczas wyjazdu – podsumowanie, organizacyjne przygotowanie uczestników do wyjazdu.

Pełny program przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego

Fotogaleria przygotowania kulturowo-językowo-pedagogicznego

Działania zrealizowane:

W ramach projektu do tej pory zorganizowaliśmy dwa przygotowania kulturowo-językowo-pedagogiczne, natomiast 3 grupy brały już udział w wymianie. Przygotowania odbyły się w Nieborowie w terminach: 17-19 września 2009 roku oraz 04-06 marca 2010 roku. Do tej pory wzięło w nich udział 45 osób.

W wymianie uczestniczyło do tej pory 36 osób, które wzięły udział w wyjazdach zagranicznych. Miejscem wyjazdu była Barcelona, a instytucją przyjmującą PROBENS. Wyjazdy zagraniczne miały miejsce w następujących terminach: 27 września . 03 października 2009, 29 listopada . 05 grudnia 2009 oraz 14 . 20 marca 2010. Kolejne wyjazdy planowane są we wrześniu tego roku oraz w marcu 2011.

Fotogaleria z wyjazdów zagranicznych

Publikacje i raporty o programach aktywizacji zawodowej

Konferencja podsumowująca projekt

3 czerwca 2011 roku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Zwiększenie Kwalifikacji Zawodowych Pracowników Pomocy Społecznej” w ramach Programu Wspólnotowego Leonardo da Vinci – wymiana doświadczeń VETPRO.

Na konferencji, oprócz uczestników projektu, obecni będą Przedstawiciele Władz Miasta Łodzi oraz Instytucji Partnerskich z Hiszpanii i Niemiec. Konferencja została objęta patronatem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz przez Panią Hannę Zdanowską, Prezydent Miasta Łodzi.

Poniżej prezentujemy materiały z konferencji

Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018