Wyższe umiejętności szansą na lepszą pracę

logo kapitał ludzki logo UE

Szanowni Państwo!

Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Wyższe umiejętności szansą na lepszą pracę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do kogo projekt jest adresowany?

Grupą docelową projektu jest 68 osób zamieszkujących na terenie powiatu rzeszowskiego, krośnieńskiego i jasielskiego oraz miasta Rzeszowa. Zatrudnionych w sektorze MSP w szczególności w sektorze budowlanym i przemysłowym.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności 68 pracowników sektora MSP z branży budowlanej i przemysłowej na rynku pracy.
Celami szczegółowymi projektu są: nabycie umiejętności w zakresie spawania metodą MIG, MAG, TIG (48 osób), nabycie umiejętności w zakresie obsługiwania koparko-ładowarką (20 osób) oraz nabycie świadomości o konieczności kształcenia przez całe życie oraz wzrost motywacji do pracy (68 osób).

Co projekt oferuje?

Projekt oferuje udział w następujących szkoleniach:

  • Spawanie metodą MAG, MIG, TIG
  • Operator koparko-ładowarki

Realizacja projektu:

Projekt realizowany będzie w terminie od 01 stycznia 2010 r. do 30 maja 2011 r.

Rekrutacja do projektu

Zapisów można dokonywać w biurze projektu w Rzeszowie, ul. Słowackiego 20, pok. 104, tel. (17) 855 46 73

DOKUMENTY DO POBRANIA

program „SZKOLENIE SPAWALNICZE METODAMI, MIG, MAG, TIG”
program „SZKOLENIE W ZAKRESIE OBSŁUGI KOPARKO – ŁADOWARKI”
deklaracja uczestnika projektu
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
oświadczenie
ankieta
oświadczenie miejscu zamieszkana

Instytucja wdrażająca 2 stopnia Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizator projektu - BOIE
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018