Wracamy na rynek pracy

logo kapitał ludzki logo wup logo UE

Rozpoczynamy realizację projektu w Tuszynie

1Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Wracamy na rynek pracy”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do kogo projekt jest adresowany?

Grupą docelową projektu jest 12 osób zamieszkujących na terenie gminy lub miasta Tuszyn, niezatrudnionych -bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, spełniających kryteria pomocy społecznej, w wieku 18-64 lata.

Cel projektu:

Celem głównym projektu aktywizacja zawodowa 12 osób pozostających bez zatrudnienia w Tuszynie poprzez podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych podczas poszukiwania pracy. Celami szczegółowymi projektu są:

1

  • podniesienie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy oraz wzrost motywacji do pracy
  • ustalenie dalszej drogi zawodowej poprzez indywidualne poradnictwo zawodowe
  • nabycie umiejętności w zakresie podstaw przedsiębiorczości i obsługi komputera

Co projekt oferuje?

Projekt oferuje udział w następujących zajęciach:

  • Warsztaty „Nowoczesne metody poszukiwania pracy, autoprezentacja i elementy rozwoju psychospołecznego” w wymiarze 49 godzin
  • Poradnictwo zawodowe indywidualne, świadczone przez psychologa-doradcę zawodowego, w wymiarze 2 godz. na osobę
  • Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości z podstawami obsługi komputera” w wymiarze 140 godzin

Uczestnikom projektu zapewniamy materiały szkoleniowe, posiłki, ubezpieczenie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad osobami zależnymi.

1Realizacja projektu:

1Projekt realizowany będzie w terminie od 15 lutego do 14 maja 2011r.

Rekrutacja do projektu:

Zapisy i szczegółowe informacje o projekcie będą udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszynie, ul. Żeromskiego24/26, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, tel. (42) 232 12 06, (42) 614 34 92 do dnia 25.02.2011r. oraz w Biurze Inicjatyw Europejskich w Łodzi, tel. 632 80 84 wew. 22

Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018