Projekt ”Skuteczny motywator”

Projekt ”Skuteczny motywator”. Sztuka motywacji, czyli jak pracować z osobą niezmotywowaną. Warsztat dla osób działających w obszarze alfabetyzacji dorosłych. Warsztaty Grundtviga

W marcu 2014 r. będziemy realizować w Łodzi Warsztaty Grundtviga pn. ”Skuteczny motywator”. Sztuka motywacji, czyli jak pracować z osobą niezmotywowaną.
Warsztat skierowany jest do osób działających w obszarze alfabetyzacji dorosłych i udział weźmie w nim 12 osób, pochodzących z krajów UE innych niż Polska.
Uczestnikami warsztatu będą osoby związane z edukacją dorosłych w obszarze ich alfabetyzacji i pracujące w bezpośredniej relacji z klientem.
Grupą docelową będą zatem: osoby prowadzące szkolenia i/lub wsparcie i/lub doradztwo dla osób dorosłych z deficytami w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumienia i korzystania z informacji; osoby zarządzające instytucjami, organizacjami oferującymi kursy czy doradztwo dla osób dorosłych z deficytami w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumienia i korzystania z informacji, jeśli mają bezpośredni kontakt z klientem.

Termin realizacji: 03.03.2014 – 07.03.2014 (dzień przyjazdu 02.03.2014; dzień powrotu: 08.03.2014)

Program obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Integracja uczestników oraz konstruowanie kontraktu (wspólne opracowanie zasad panujących podczas zajęć na warsztacie) na cały cykl szkoleniowy
  2. Prezentacja swojej pracy zawodowej w obszarze alfabetyzacji osób dorosłych i wymiana doświadczeń w tym zakresie – prezentacja dobrych praktyk
  3. Wspieranie jako podstawa pracy z osobami z deficytem w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumienia i korzystania z informacji
  4. Budowanie relacji z klientem – rozpoczęcie dialogu motywacyjnego
  5. Motywowanie osób z deficytem w zakresie umiejętności czytania, pisania, rozumienia i korzystania z informacji do aktywności i działania
  6. Asertywność w pracy z klientem
  7. Symulacje konkretnych sytuacji, z którymi mogą się spotkać uczestnicy w swojej pracy zawodowej
Umiejętności

Opublikowano w dniu

styczeń 11, 2018