SECOND CHANCE – Individual Learning and Career Paths Leonardo da Vinci

PROJEKT „SECOND CHANCE” System poradnictwa i doradztwa oparty jest na istniejących już kulturach organizacyjnych w instytucjach edukacyjnych oraz w miejscach pracy. Większość z nas ma już swój styl zorientowany na nauczyciela i nie posiada żadnych doświadczeń z nowym modelem pedagogicznym zorientowanym na uczącego się. W szybko zmieniającym społeczeństwie powinniśmy mieć szersze podejście do poradnictwa i doradztwa. Nauczyciele powinni pełnić rolę trenera. Natomiast uczący się powinni być wspierani w sowim procesie nauczania.
Celem projektu jest redukcja liczby osób, które nie ukończyły szkoły poprzez rozwijający się zalecany model pedagogiczny dla poradnictwa i doradztwa.
Podstawą tego modelu są:

  • podejście scentralizowane na uczącego się,
  • społeczne wsparcie ze strony rówieśników,
  • branie pod uwagę różnych poziomów edukacji
  • poradnictwo, doradztwo oraz trening wewnątrz i na zewnątrz instytucji edukacyjnych,
  • kryteria dobrego systemu doradczego (wcześniejsze rozwiązania i najlepsze praktyki)

W projekcie SECOND CHANCE biorą udział przedsiębiorstwa, instytucje edukacyjne oraz administracyjne z m.in. :Finlandii, Litwy, Polski, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Portugalii oraz Włoch.

Strona internetowa http://www.secondchance.utu.fi

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018