Akademia domowej ekonomii – AofHE

KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych

 

Terminy realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.10.2021 / realizacja projektu przedłużona do 30.09.2021 z powodu COVID-19
Czas trwania projektu: 26 miesięcy

Koordynator projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o.

Partnerzy projektu:

 • ALIANCE LEKTORŮ a KONZULTANTŮ (Czechy)
 • Društvo DISORA (Słowenia)
 • FAMDIF/COCEMFE-MURCIA (Hiszpania)
 • Recep Tayyip Erdoğan University (Turcja)

Głównym celem projektu „Akademia domowej ekonomii” jest wymiana doświadczeń oraz opracowanie narzędzia w formie konspektu szkolenia dla trenerów, z zakresu „domowej ekonomii” czyli zarządzania budżetem domowym.

Projekt jest adresowany do następującej grupy docelowej:

 • edukatorzy osób dorosłych,
 • trenerzy kompetencji społecznych,
 • specjaliści ds. aktywizacji społecznej w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • specjaliści ds. Indywidualnego Programu Usamodzielnienia,
 • doradcy ds. rozwoju zawodowego,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni.

Grupą pośrednio korzystającą z projektu, będą klienci poszczególnych organizacji:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby wykluczone społecznie, korzystające z pomocy społecznej,
 • pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych przygotowujący się do usamodzielnienia,
 • imigranci,
 • osoby bezrobotne,
 • seniorzy.

Rezultaty projektu:

 • wymiana doświadczeń poprzez spotkania trenerów w czasie mobilności międzynarodowych,
 • opracowanie analizy porównawczej programów szkoleniowych z zakresu zarządzania budżetem
  domowym w instytucjach partnerskich, przygotowanie raportu,
 • analiza materiałów szkoleniowych i konspektów trenerskich, przygotowanie raportu,
 • raport na temat potrzeb edukacyjnych osób z różnych grup społecznych, trafności i adekwatności
  doboru metod pracy w edukacji dorosłych oraz zaspokajania ich potrzeb edukacyjnych z zakresu zarządzania budżetem domowym,
 • opracowanie programu szkolenia dla trenerów,
 • przeprowadzenie działań związanych ze szkoleniem dla trenerów instytucji partnerskich – warsztaty
  3-dniowe w Murcji,
 • przeprowadzenie szkolenia pilotażowego (2 dni) dla grupy docelowej, przez każdą instytucję
  partnerską,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji biorących udział w projekcie,
 • wymiana międzykulturowa.

1st Transnational meeting in Łódź  http://naviculam.pl/academy-of-home-economics-pierwsze-spotkanie-partnerskie-w-lodzi/

2nd Transnational meeting in Opava  http://naviculam.pl/aofhe-drugie-spotkanie-miedzynarodowe-w-opavie-czechy/

 

Umiejętności

Opublikowano w dniu

sierpień 21, 2019