Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 01.02.2021

Koordynator projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o.
Instytucja partnerska: Bildungsverband e.V (Niemcy)

Celem projektu mobilności ponadnarodowej jest podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do utrzymania pracy lub podjęcia zatrudnienia na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładzie pracy, dla 50 osób, w tym 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz 40 kandydatów na instruktorów,
tzn. osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć zawodowych dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu u pracodawców, ale brak im przygotowania pedagogicznego.

Partnerem projektu jest niemiecka organizacja Bildungsverband e.V, z siedzibą w Marburgu. 50 uczestników projektu wyjedzie na mobilność ponadnarodową do Niemiec, w 5 grupach 10-osobowych. Tam, w ciągu 5 dni
roboczych poznają zasady systemu kształcenia dualnego w Niemczech, zdobędą nowe kwalifikacje zawodowe.

 

 

Kryteria rekrutacyjne dot. uczestników projektu:

 

  • umowa o pracę w zakładzie, który ma siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie woj.łódzkiego,
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego, w przypadku instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
  • oświadczenie o spełnianiu kryteriów rozporządzenia MEN dot. kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu,
  • oświadczenie o wykonywaniu pracy instruktora praktycznej nauki zawodu potwierdzone przez zakład pracy,
  • oświadczenie o wykonywaniu zadań związanych z opieką nad stażystami lub młodocianymi pracownikami, przy równoczesnym braku kursu pedagogicznego, potwierdzone przez zakład pracy,
  • oświadczenie o chęci i możliwości bycia instruktorem praktycznej nauki zawodu potwierdzone przez pracodawcę,
  • wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych i dostarczenie w ustalonym terminie.

 

 


Plakat do projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech” POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/

 

Zmiana terminu wylotu I gr. w ramach projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech” POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/846-2/

Wstrzymanie przygotowań do wyjazdu – „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/wstrzymanie-przygotowan-do-wyjazdu-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-program-power-2014-2020/

Wstrzymanie realizacji kursu pedagogicznego – „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014-2020: http://naviculam.pl/wstrzymanie-realizacji-kursu-pedagogicznego-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-program-power-2014-2020/

Zawieszenie działań w projekcie „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/zawieszenie-dzialan-w-projekcie-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-program-power-2014-2020/

Dodatkowa rekrutacja do projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/1028-2/

Rozpoczęcie kursu pedagogicznego w projekcie „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, program POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/rozpoczecie-kursu-pedagogicznego-w-projekcie-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-program-power-2014-2020/

Kurs pedagogiczny na platformie Web To Learn – projekt „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/kurs-pedagogiczny-na-platformie-web-to-learn-projekt-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/

Kurs pedagogiczny online – projekt „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/kurs-pedagogiczny-online-projekt-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/

Odwołane wyjazdy w ramach projektu „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/odwolane-wyjazdy-w-ramach-projektu-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/

Aktualizacja harmonogramu kursu pedagogicznego – „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/aktualizacja-harmonogramu-kursu-pedagogicznego-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/

Nowe terminy dla Grupy 2 kursu pedagogicznego – program „System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech”, POWER 2014 – 2020: http://naviculam.pl/nowe-terminy-dla-grupy-2-kursu-pedagogicznego-program-system-ksztalcenia-dualnego-w-praktyce-zakladow-pracy-w-niemczech-power-2014-2020/