Graj z nami! / Play with us! – Mobile game for new entrepreneurs

 

 

 

Erasmus+ Edukacja dorosłych
KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
Umowa nr 2020-1-PL01-KA204-081660
Terminy realizacji projektu: 01.10.202030.11.2022
Czas trwania projektu: 26 miesięcy

„Play with us!” to kolejny projekt realizowany przez naszą Spółkę w ramach programu Erasmus+.
Instytucje biorące udział w projekcie to:

 1. DISORA – Društvo za izobraževanje in socialni razvoj / Slovenia,
 2. INIBIA EWIV – Institut für Internationale Bildungs- und Arbeitsmarktprojekte / Germany,
 3. FAMDIFFederacion de asociaciones murcianas de personas con discapacidad fisica y organica / Spain,
 4. NHE – Nevelők Háza Egyesület / Hungary,
 5. NAVICULA.M Ltd / Poland – koordynator projektu.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród osób dorosłych samozatrudnienia, jako modelu funkcjonowania ekonomicznego i społecznego, poprzez edukacyjne narzędzie komunikacji internetowej, w tym przypadku grę na telefon i komputer. Opracowana zostanie gra, w 6 wersjach językowych oraz moduły dotyczące grup docelowych.

Zidentyfikowane potrzeby grup docelowych opierają się o analizy, otrzymane od organizacji biorący udział w projekcie. Organizacja z Hiszpanii dokonała analizy w grupie osób niepełnosprawnych, z Węgier – wśród mniejszości romskiej; organizacja ze Słowenii – wśród osób bezrobotnych; organizacja z Niemiec – wśród imigrantów; natomiast organizacja z Polski przeprowadziła analizę z przedstawicielami zawodów ginących, np. kowal, szewc, którzy obecnie są osobami bezrobotnymi.

Jakie rezultaty przewiduje się osiągnąć w czasie realizacji, a jakie na zakończenie projektu?

W czasie realizacji projektu zamierzamy wymienić się doświadczeniami, które w jego pierwszej fazie przyniosą następujące rezultaty:

 • opracowanie scenariusza i treści gry mobilnej /na telefon komórkowy i komputer/;
 • opracowanie strategii wykorzystania narzędzi multimedialnych dla promowania szkolenia start-up’owego dla samozatrudnionych niepełnosprawnych programistów 3D w oparciu o doświadczenia organizacji z Hiszpanii;
 • wdrożenie systemu ewaluacji i monitoringu szkoleń ABC small biznesu wg. rozwiązań słoweńskich, na podstawie ich własnego programu komputerowego stworzonego w listopadzie 2019,
 • przekazanie know-how związanego ze szkoleniem niepełnosprawnych programistów 3D, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą;
 • przekazanie doświadczeń niemieckich w pracy z imigrantami, węgierskich w pracy z mniejszościami oraz polskich z bezrobotnymi, w tym ginących zawodów.

Pozostałe rezultaty:

 • promowanie idei samozatrudnienia na arenie międzynarodowej,
 • promowanie praw obywatelskich,
 • promowanie narzędzi UE wspierających grupy zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • przeciwdziałanie ksenofobii, uprzedzeniom rasowy, wykluczeniu społecznemu,
 • motywowanie do kształcenia otwartego i na odległość,
 • włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznych i zawodowym.

 

3rd TPM in Maribor /Slovenia: http://naviculam.pl/graj-z-nami-play-with-us/

LTTA w Unnie /Niemcy: http://naviculam.pl/graj-z-nami-play-with-us-mobile-game-for-new-entrepreneurs/

Wersja testowa gry Play with us!:    http://naviculam.pl/play-with-us-wersja-testowa-gry-juz-gotowa/

Umiejętności

, , , ,

Opublikowano w dniu

listopad 5, 2020