Light&Sound – Professional trainings for lighting and sound technicians for stage and film – Projekt Erasmus+ Kształcenie zawodowe

KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Umowa nr 2020-1-PL01-KA202-081664 NAVICULA.M Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu Light&Sound – Professional trainings for lighting and sound technicians for stage and film Projekt Erasmus+, Kształcenie zawodowe. Terminy realizacji projektu: 01.12.2020 – 31.12.2022 Czas trwania projektu: 25 miesięcy Głównym celem projektu jest opracowanie programu międzynarodowego szkolenia zawodowego w zawodzie Oświetleniowiec lub Operator dźwięku. W projekcie bierze udział 5 instytucji partnerskich:

 1. NAVICULA.M Sp. z o.o. /Polska/ – koordynator projektu,
 2. DANTE – Ustanova za obrazovanje odraslih /Chorwacja/,
 3. WERKSTATT – BERUFSKOLLEG UNNA /Niemcy/,
 4. EUROFORMS RFS /Włochy/,
 5. Fundacja VIA CULTURAE /Polska/.

Pozostałe cele projektu to:

 • umożliwienie uczniom szkół branżowych, ostatnich klas elektrycznych, elektronicznych lub absolwentom tych szkół, zrobienia specjalizacji z zakresu obsługi światła lub dźwięku na planie filmowym, w teatrze, na scenie muzycznej;
 • wymiana doświadczeń, w trakcie międzynarodowych spotkań projektowych, pomiędzy specjalistami od dźwięku i oświetlenia, posiadającymi uprawnienia nauczyciela lub instruktora zawodu;
 • wymiana doświadczeń dzięki wizytom studyjnym w Łodzi/Polska, w Unie/Niemcy, Turynie/Włochy i Rijece/Chorwacja;
 • opracowanie analizy porównawczej programów szkoleniowych z zakresu kształcenia osób związanych z produkcją filmową i muzyczną; analiza materiałów szkoleniowych i konspektów trenerskich;
 • przeprowadzenie krótkiej formy szkoleniowej o charakterze instruktażowym dla instruktorów lub nauczycieli zawodu; 3 dni szkolenia, 24 godziny dydaktyczne;
 • przeprowadzenie szkolenia pilotażowego dla grupy docelowej, przeprowadzonego przez nauczycieli lub instruktorów z organizacji partnerskich, którzy ukończyli szkolenie instruktażowe;
 • poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji biorących udział w projekcie.

Grupę docelową stanowią:

 • nauczyciele i trenerzy, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę z zakresu nagłośnienia i oświetlenia w filmie, teatrze oraz nagłośnienia i oświetlenia koncertów muzycznych;
 • studenci, którzy wyrażą zgodę na udział w pilotażowym szkoleniu i są zainteresowani pracą w zawodzie oświetleniowca lub operatora dźwięku.

 

Transnarodowe Spotkanie Partnerskie w Łodzi:  http://naviculam.pl/lightsound-1st-transnational-partnership-meeting-in-lodz/

Transnarodowe Spotkanie Partnerskie w Turynie: http://naviculam.pl/lightsound-kolejne-spotkanie-partnerskie-w-turynie/

„Light&Sound” na Facebooku: http://naviculam.pl/lightsound-na-facebook/

Program Szkolenia: L&S Program szkolenia realizator dźwięku

Program Szkolenia: L&S Program szkolenia technik dźwięku i światła

Pilotażowe warsztaty w Studiu MUSICLAB:  http://naviculam.pl/lightsound/

Materiały szkoleniowe:   http://naviculam.pl/ls-materialy-szkoleniowe/

Umiejętności

, , ,

Opublikowano w dniu

styczeń 15, 2021