Akademia domowej ekonomii – AofHE

KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych   Terminy realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.10.2021 Czas trwania projektu: 26 miesięcy Koordynator projektu: NAVICULA.M...

System kształcenia dualnego w praktyce zakładów pracy w Niemczech

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Numer i nazwa Działania: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej Okres realizacji projektu: 02.09.2019 – 01.02.2021 Koordynator projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o. Instytucja...

Mathematics for adults – M4A / Matematyka dla dorosłych

„Mathematics for adults – M4A” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Jego głównym celem jest opracowanie podręcznika w...

Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL

We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL. Jest to projekt Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

ORALPHA

                                              ORLPHA to kolejny projekt realizowany przez naszą Spółkę w ramach programu Erasmus+, Akcja K2. Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie PROBENS z Barcelony. Pozostałe instytucje partnerskie to: ACEFIR (Hiszpania)...