Mathematics for adults – M4A / Matematyka dla dorosłych

„Mathematics for adults – M4A” to projekt realizowany w Ramach programu Erasmus+, KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, KA204 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Jego głównym celem jest opracowanie podręcznika w...

Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL

We wrześniu 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. Storytelling – ”żywa” metoda motywowania osób dorosłych do LLL. Jest to projekt Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

ORALPHA

                                              ORLPHA to kolejny projekt realizowany przez naszą Spółkę w ramach programu Erasmus+, Akcja K2. Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie PROBENS z Barcelony. Pozostałe instytucje partnerskie to: ACEFIR (Hiszpania)...

DSE Disabled + Self – Employed

Kolejnym projektem realizowanym przez BOIE Sp. z o.o. jest „Disabled + Self Employed” ( akronim projektu „DSE”), Erasmus+ 2016 KA2 Partnerstwa Strategiczne. Koordynatorem projektu jest niemiecka organizacja KOPF, HAND und FUSS GmbH. Data...