creICTivity

                       Erasmus + KA227 Partnerstwo na rzecz kreatywności. Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk. Nazwa projektu: creICTivity Numer projektu: 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635 Czas realizacji: 24 miesiące, data rozpoczęcia: 01. 03. 2021...

Graj z nami! / Play with us! – Mobile game for new entrepreneurs

      Erasmus+ Edukacja dorosłych KA2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Umowa nr 2020-1-PL01-KA204-081660 Terminy realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.11.2022 Czas trwania projektu: 26 miesięcy „Play with us!” to kolejny...