DSE Disabled + Self – Employed

Kolejnym projektem realizowanym przez BOIE Sp. z o.o. jest „Disabled + Self Employed” ( akronim projektu „DSE”), Erasmus+ 2016 KA2 Partnerstwa Strategiczne. Koordynatorem projektu jest niemiecka organizacja KOPF, HAND und FUSS GmbH.

Data rozpoczęcia realizacji projektu to 01.09.2016 rok, a zakończenia – 28.02.2019 rok.

Organizacje uczestniczące:

  • KOPF, HAND und FUSS GmbH (Niemcy)
  • Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. (Polska),
  • OPERA (Włochy),
  • FAMDIF (Hiszpania),
  • The Elephant: Learning in Diversity B.V (Holandia).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi oraz wspólne opracowanie programów nauczania oraz narzędzi e-learningowych z zakresu przedsiebiorczości dla osób niepełnosprawnych, m.in. niewidomych czy niesłyszących.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018