DSE Disabled + Self – Employed

Kolejnym projektem realizowanym przez BOIE Sp. z o.o. jest „Disabled + Self Employed” ( akronim projektu „DSE”), Erasmus+ 2016 KA2 Partnerstwa Strategiczne. Koordynatorem projektu jest niemiecka organizacja KOPF, HAND und FUSS GmbH.

Data rozpoczęcia realizacji projektu to 01.09.2016 rok, a zakończenia – 28.02.2019 rok.

Organizacje uczestniczące:

  • KOPF, HAND und FUSS GmbH (Niemcy)
  • Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. (Polska),
  • OPERA (Włochy),
  • FAMDIF (Hiszpania),
  • The Elephant: Learning in Diversity B.V (Holandia).

Celem projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami partnerskimi oraz wspólne opracowanie programów nauczania oraz narzędzi e-learningowych z zakresu przedsiebiorczości dla osób niepełnosprawnych, m.in. niewidomych czy niesłyszących.

 

3rd Transnational meeting in Ancona   http://naviculam.pl/dse-trzecie-spotkanie-partnerskie-w-ankonie/

4th Transnational meeting in Łódź  http://naviculam.pl/dse-czwarte-spotkanie-partnerskie-w-lodzi/

Train the trainer in Ancona – workshop   http://naviculam.pl/dse-warsztaty-train-the-trainer-w-anconie/

1st and 2nd Multiplier events in Łęczya and Łódź   http://naviculam.pl/dse-1st-multiplier-event-in-leczyca/

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Styczeń 11, 2018