Edu-Cult-Comp50+ Edukatorzy kompetencji kulturowych dla osób powyżej 50 r. życia

NAVICULA.M Sp. z o.o. (dawniej BOIE Sp. z o.o.) zrealizowała projekt pod nazwą „Edu-Cult-Comp50+    Edukatorzy kompetencji kulturowych dla osób powyżej 50 r. życia”, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Czas realizacji projektu to 16 miesięcy: od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2019 r.

NAVICULA.M  Sp. z o.o. pełniło  rolę koordynatora projektu, a pozostałe instytucje partnerskie to:

Opis zrealizowanych działań:

Projekt pt. Edukatorzy kompetencji kulturowych dla osób powyżej 50 r. życia był realizowany w okresie od 01.10.2017 do 28.02.2019. Celem projektu partnerskiego było: – wymiana doświadczeń między edukatorami na temat motywacji osób 50+ do aktywizacji społecznej, w tym do udziału w kulturze przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji internetowej. Projekt zakładał wymianę doświadczeń między edukatorami z 3 krajów, Polski, Hiszpanii i Holandii organizacji partnerskich, zajmującymi się wsparciem i motywacją osób powyżej 50 roku życia do podjęcia kształcenia nieformalnego, w celu szerszego udziału w kulturze poprzez wykorzystywanie technologii komunikacji internetowej. W ramach realizacji projektu odbyły się cztery spotkania międzynarodowe: I. spotkanie w Łodzi – spotkanie organizacyjne, przygotowania do działań projektu i pierwsza wymiana doświadczeń, w spotkaniu wzięło udział 5 osób, omówiono została struktura dokumentów związanych z analizami potrzebnymi do realizacji projektu, opracowano założenia do produkcji filmu dokumentalnego, II. spotkanie w Barcelonie, w siedzibie organizacji PROBENS –http://www.probens.org/recta-final-del-projecte-erasmus-mm50/ , poświęcone było wymianie doświadczeń pomiędzy edukatorami z Polski, Hiszpanii oraz Holandii na temat stosowanych metody i narzędzi dydaktycznych, motywacyjnych, skierowane do osób z grupy 50+. W spotkaniach tych wzięło udział 12 edukatorów. Podczas spotkań zarejestrowano materiały filmowe z prowadzonych zajęć. W spotkaniach wzięło udział 23 osoby z grupy 50+, były to osoby z Hiszpanii, Katalonii oraz Ameryki Południowej. Edukatorzy jak i osoby 50+ przed obiektywem kamery dzielili się swoimi doświadczeniami. Edukatorzy opowiadali o metodach swojej pracy a osoby z grupy 50+ o swoich doświadczeniach związanych z edukacją nieformalną. III. spotkanie w Enschede/Leeuwarden – spotkanie odbywało się w międzypokoleniowymi klubie seniora/domu kultury, klubie wspólnoty z Surinamu, klubie sportowym dla seniorów oraz muzeum sztuki. W spotkaniach wzięło udział 12 edukatorów oraz 28 uczestników zajęć i szkoleń organizowanych przez instytucje przyjmującą Fundację PiD – https://pid.vpweb.nl/Motivation-Movie-50-.html. Uczestnicy międzynarodowego spotkania, edukatorzy, wzięli udział w obserwacji uczestniczącej zajęć motywacyjnych dla seniorów z zakresu udziału w życiu społecznym i kulturalnym, organizowanych zajęć dla seniorów w ich klubie a także obserwacji działalności klubu wioślarskiego dla seniorów na kanałach Leeuwarden. Wszystkie obserwacje zostały zarejestrowane audio-video oraz rozmowy z edukatorami i osobami z grupy 50+, którzy uczestniczą w organizowanych zajęciach. IV. spotkanie w Łodzi to podsumowanie oraz wymiana doświadczeń, wizytacja zajęć z zakresu wspólnego gotowania i lekcji zdrowego tryby życia organizowanego przez Fundację Biosynergia i Naviculam. W spotkaniu wzięło udział 9 edukatorów i 26 osób z grupy 50+. Uczestnicy spotkania międzynarodowego mogli wziąć udział w obserwacji uczestniczącej zajęć z zakresu wspólnego gotowania, lekcji zdrowego żywienia. Celem zajęć było nie tylko wyrobienie nawyków zdrowego odżywiania i stylu życia ale też wiedzy o różnych kulturach kulinarnych. Edukatorzy mogli się wymienić doświadczeniami oraz wspólnie obejrzeć pierwsze materiały filmowe. Rozmowy z uczestnikami wspomnianych zajęć zostały zarejestrowane na audio-video. Głównym celem projektu była wymiana doświadczeń między edukatorami z 3 trzech organizacji z różnych krajów. Produktem 25 minutowy film dokumentalny, opowiadający o stosowanych metodach i narzędziach przez edukatorów oraz osobach z grupy 50+ biorących udział w szkoleniach i lekcjach organizowanych przez organizacje partnerskie i ich partnerów lokalnych. Osoby z grupy 50+ opowiadają czy zmieniło się ich życie po rozpoczęciu uczęszczania na zajęcia lub będąc na ich zakończeniu. Projekt miał wpływ na kadrę organizacji w nim uczestniczących ponieważ poszerzył wiedzę i kompetencję edukatorów poprzez poznanie nowych metod pracy z osobami 50+. Film powstał w różnych językach a napisy są jedynie w języku angielskim.

UWAGA: z powodu awarii napędu dysku i utracenia części materiału, premiera filmu jest przesunięta. 

Spot filmu dokumentalnego, który wkrótce będzie miał premierę:
https://www.youtube.com/watch?v=J5ZPw1MNz8U

Z planów filmowych:

Opracowania z projektu:

Analiza działań i programów-ost.wersja[47253]_20190611_082301

Metodologia PROBENS_20190429_103803_20190611_082301

Międzynarodowe spotkania: 

III. W dniach 15-16 listopada 2018 r. gościliśmy po raz drugi naszych partnerów  z Hiszpanii i Holandii. Było to czwarte spotkanie w ramach projektu “Educators of cultural competences for the people aged over 50”, finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Była to doskonała okazja to poznania metod aktywizacji kulturalnej i społecznej osób w wieku 50+ oraz możliwość podzielenia się własnymi doświadczeniami przez polskich edukatorów. Był to także kolejny etap rejestrowania zdjęć do filmu, dokumentującego pracę edukatorów.

Link do newslettera: newsletter Lodz Eng 

II. Kolejne spotkanie transnarodowe w ramach projektu „Edu-Cult-Comp 50+”, Erasmus+. Tym razem miejscem spotkania było holenderskie, a dokładnie fryzyjskie miasto Leeuwarden.
Data spotkania to 22-23 stycznia 2018 r.

Powstały kolejne zdjęcia do naszego filmu dla edukatorów osób dorosłych, dokumentujące metody pracy holenderskich trenerów z grupą pochodzącą z dawnej Gujany Holenderskiej, obecnie – z Surinamu.

Link do newslettera: newsletter Leeuwarden Eng

I. W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się drugie spotkanie partnerskie w Barcelonie. Instytucją goszczącą było stowarzyszenie Probens. W spotkaniu brali udział także pozostali partnerzy projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o. (dawniej BOIE Sp. z o.o.) oraz Participatie in Diversiteit.

Powstały pierwsze zdjęcia z edukatorami pracującymi z osobami w wieku 50+ oraz uczestnikami zajęć.

Następne spotkanie odbędzie się w dniach 22-23 marca br. w Leeuwarden/Enschede (Holandia).

Link do newslettera: newsletter Barcelona Eng

Umiejętności

Opublikowano w dniu

marzec 7, 2018