Edu-Cult-Comp50+ Edukatorzy kompetencji kulturowych dla osób powyżej 50 r. życia

Navicula.m Sp. z o.o. (dawniej BOIE Sp. z o.o.) realizuje projekt pod nazwą „Edu-Cult-Comp50+    Edukatorzy kompetencji kulturowych dla osób powyżej 50 r. życia”, w ramach programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. Czas realizacji projektu to 16 miesięcy: od 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Navicula.m  Sp. z o.o. pełni rolę koordynatora projektu, a pozostałe instytucje partnerskie to:

  • PROBENS  Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social (Hiszpania)
  • Participatie in Diversiteit (Holandia)

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 3 warsztatów wymiany doświadczeń przez edukatorów z 3 krajów partnerskich oraz realizacja filmu dokumentalnego, opowiadającego o metodach ich pracy, a także rozwój kwalifikacji edukatorów, szczególnie w zakresie skutecznego nauczania  i motywowania osób dorosłych w wieku 50+, o niskich kompetencjach, wykluczonych z partycypacji społecznej i kulturalnej.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

Marzec 7, 2018