„ORALPHA literacy” to kolejny projekt realizowany przez naszą Spółkę w ramach programu Erasmus+, Akcja K2. Koordynatorem projektu jest stowarzyszenie PROBENS z Barcelony. Pozostałe instytucje partnerskie to:

  • ACEFIR (Hiszpania)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)
  • Tempo Libero (Włochy)
  • NAVICULA.M (dawniej BOIE) (Polska)
  • Werkstatt – Berufskolleg Unna (Niemcy)

W jaki sposób można nauczyć imigrantów, uchodźców, osoby wykluczone społeczne, a wśród nich analfabetów – czytania i pisania? I to w nowym języku obcym – języku krajów przyjmujących! Projekt „ORALPHA literacy” jest odpowiedzią na to pytanie.
Głównym celem tego europejskiego projektu jest opracowanie metod umożliwiających osobom dorosłym zdobycie umiejętności czytania i pisania w języku obcym, a także wymiana doświadczeń, dobrych praktyk oraz metodologii z zakresu nauczania języka cudzoziemców, imigrantów, a wśród nich analfabetów lub osoby o niskim poziomie edukacji, osoby wykluczone społecznie i kulturowo.

„ORALPHA literacy” is another project implemented by our Company under the Erasmus+ programme, Action K2. The project coordinator is the association PROBENS from Barcelona. Other partner institutions are:

  • ACEFIR (Spain)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (Spain)
  • Tempo Libero (Italy)
  • NAVICULA.M (formerly BOIE) (Poland)
  • Werkstatt – Berufskolleg Unna (Germany)

How can you teach immigrants, refugees, socially excluded people, and among them illiterate people – reading and writing? And in a new foreign language – the language of the host countries! The „ORALPHA literacy” project is the answer to this question.The main objective of this European project is to develop methods to enable adults to learn to read and write in a foreign language, and to exchange experiences, good practices and methodologies in the field of language teaching to foreigners, immigrants, among them illiterate people or people with a low level of education, socially and culturally excluded people.

1st Transnational meeting in Unna   http://naviculam.pl/965-2/
2nd Transnational meeting in Brescia   http://naviculam.pl/oralpha-2nd-transnational-meeting-in-brescia-italy/

3rd Transnational meeting in Łódź   http://naviculam.pl/oralpha-3rd-transnational-meeting-in-lodz/
1st International workshop in Brescia  http://naviculam.pl/oralpha-1st-international-workshop-in-brescia-italy/
2nd International workshop in Łódź   http://naviculam.pl/oralpha-2nd-international-workshop-in-lodz/
Final conference  http://naviculam.pl/konferencja-online-podsumowujaca-projekt-oralpha/