DSE – czwarte spotkanie partnerskie w Łodzi

W dniach 4-6 czerwca 2018 odbyło się czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu DSE – Disabled&Self-Employed w Łodzi (Polska). Instytucją goszczącą była nasza spółka – NAVICULA.M, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji...

„Edu-Cult-Comp 50+” – trzecie spotkanie partnerskie w Leeuwarden

Za nami kolejne spotkanie transnarodowe w ramach projektu „Edu-Cult-Comp 50+”, Erasmus+. Tym razem miejscem spotkania było holenderskie, a dokładnie fryzyjskie miasto Leeuwarden. Data spotkania to 22-23 stycznia 2018 r. Powstały kolejne zdjęcia do naszego...

„Digital skills 50+” – szóste transnarodowe spotkanie w Łodzi

W dniach 16 – 17 kwietnia 2018 r. w Łodzi, odbyło się ostatnie spotkanie partnerskie, połączone z konferencją podsumowującą realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku życia”, Erasmus+. THE CONFERENCE AGENDA Project Erasmus+...

NAVICULA.M

Od 19 marca 2018 roku, decyzją zgromadzenia wspólników i Zarządu, Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialności nosi nazwę NAVICULA.M Sp. z o.o. Obecnie, dwie wiodące dziedziny naszej działalności to produkcja filmowa i edukacja...

DSE – trzecie spotkanie partnerskie w Ankonie

W dniach od 5 do 7 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu DSE – Disabled&Self-Employed w Ankonie (Włochy). Instytucją goszczącą była organizacja OPERA Societa Cooperativa, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich...

„Edu-Cult-Comp 50+” – drugie spotkanie partnerskie w Barcelonie

W dniach 25-26 stycznia br. odbyło się drugie spotkanie partnerskie w Barcelonie. Instytucją goszczącą było stowarzyszenie Probens. W spotkaniu brali udział także pozostali partnerzy projektu: NAVICULA.M Sp. z o.o. (dawniej BOIE Sp. z o.o.) oraz Participatie in...

„Digital skills 50+” – piąte transnarodowe spotkanie w Peczu

Piąte spotkanie partnerskie miało miejsce w Peczu na Węgrzech, w terminie 23-24.02.2018 r., w instytucji Nevelok Haza Egyesulet. W spotkaniu wzięło udział łącznie 7 osób, przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Spotkanie to zostało zorganizowane po...

„Digital skills 50+ ” – szkolenia pilotażowe

  W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się w Łodzi szkolenie pilotażowe dla osób zajmujących się aktywizacją osób bezrobotnych 50+, wykluczonych cyfrowo. Była to realizacja działania w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych osób bezrobotnych po 50 roku...