Wracamy na rynek pracy

Rozpoczynamy realizację projektu w Tuszynie Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Wracamy na rynek pracy”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3...

Warsztaty Grundtvig: ”ABC języka polskiego – kultura od Odry po Bug”. Kultura polska i nauka podstaw języka polskiego, używanego w kontaktach społecznych (”ABC of Polish Language – culture from the Odra River to the Bug River” Getting to know Polish cultu

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby 50+, z krajów UE oraz stowarzyszonych, uprawnionych do udziału w programie, innych niż Polska (Polacy mogą brać udział w warsztatach, jednak nie ma możliwości sfinansowania ich udziału w ramach projektu). Zakładamy „nabór...