Projekt ”Skuteczny motywator”

Projekt ”Skuteczny motywator”. Sztuka motywacji, czyli jak pracować z osobą niezmotywowaną. Warsztat dla osób działających w obszarze alfabetyzacji dorosłych. Warsztaty Grundtviga W marcu 2014 r. będziemy realizować w Łodzi Warsztaty Grundtviga pn. ”Skuteczny...

Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia – wymiana doświadczeń Projekt skierowany jest do pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej” Celem projektu jest zwiększeniu kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie: ekonomii społecznej, streetworkingu, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych...