Projekt ”Skuteczny motywator”

Projekt ”Skuteczny motywator”. Sztuka motywacji, czyli jak pracować z osobą niezmotywowaną. Warsztat dla osób działających w obszarze alfabetyzacji dorosłych. Warsztaty Grundtviga W marcu 2014 r. będziemy realizować w Łodzi Warsztaty Grundtviga pn. ”Skuteczny...

Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia – wymiana doświadczeń Projekt skierowany jest do pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...