Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Rozwój kwalifikacji zawodowych pracowników publicznych służb zatrudnienia – wymiana doświadczeń Projekt skierowany jest do pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu województwa łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w...

Leonardo da Vinci, typ działania MobVETPRO

„Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej” Celem projektu jest zwiększeniu kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy społecznej w zakresie: ekonomii społecznej, streetworkingu, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych...

Wracamy na rynek pracy

Rozpoczynamy realizację projektu w Tuszynie Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o. przystępuje do realizacji projektu „Wracamy na rynek pracy”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3...